Radca prawny Tczew

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii oraz umów, reprezentowanie Klientów
w postępowaniach sądowych oraz stałą obsługę prawną.
Kancelaria zapewnia wszechstronną pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:

prawo cywilne

(dochodzenie odszkodowań, dochodzenie roszczeń wynikających z umów sprzedaży, najmu, zlecenia, ubezpieczenia, o dzieło,
o roboty budowlane i innych, sprawy o ochronę dóbr osobistych, o zniesienie współwłasności, sprawy o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, o zachowek)

prawo gospodarcze i handlowe

(zakładanie i rejestracja spółek handlowych, windykacja należności, przekształcenia i likwidacja spółek, proces inwestycyjno-budowlany)

prawo autorskie

(ochrona autorskich praw majątkowych i osobistych, dochodzenie odszkodowań z tytułu naruszenia praw autorskich, przygotowanie umów o przeniesienie praw autorskich).